2014 Pink wish Tree

Alternative content

Get Adobe Flash player

8,601,600

  • Korea 63201 ppl
  • Hong Kong 6953 ppl
  • Singapore 3739 ppl
  • Philippines 3508 ppl
  • Taiwan 3492 ppl

China

  • buy 1000ppl
  • online 351ppl
  • offline 351ppl

Africa

  • online 12345 ppl

2014 Pink wish Tree

세계가 함께하는 핑크위시 캠페인
아프리카 소녀들이 학교 종소리를 들을 수 있도록
당신의 따뜻한 손길을 전해주세요.
By. 홍길동